Az alapítvány eredményei és 2015-ös beszámolója

A Pallas Athéné Domus Mentis Alapítvány (PADMA) alap célkitűzései közé tartozik Bács-Kiskun megyében, kiemelten Kecskeméten a közgazdasági, pénzügyi szakemberképzés támogatása, elősegítése, közgazdasági, pénzügyi, valamint Interdiszciplináris kutatások elősegítése, támogatása. A PADMA alapítvány a Kecskeméti Főiskola egyetemmé történő fejlesztését már 2015-ben is támogatta, mely lehetőséget biztosított neves oktatók, kutatók kecskeméti alkalmazására, jelentős tananyag fejlesztésre, nemzetközi és hazai konferenciákon, kiállításokon történő részvételre.

A támogatási program keretein belül az Alapítvány az „élmény alapú oktatás, élményegyetem” koncepció kidolgozásában, fejlesztésében és megvalósításában is részt vesz.  Az Alapítványi támogatás kiterjedt az új Gazdálkodástudományi szak széles körben történő népszerűsítésére is, mely segíti a Kecskeméti Főiskola beiskolázási programját.

A PADMA alapítvány novemberben elindította ösztöndíj és pályázati programját, mellyel középiskolás diákokat, hazai és nemzetközi oktatókat, kutatókat és Phd. hallgatókat szeretne elérni, hogy a fejlesztés során megvalósuló oktatási és kutatási központ munkájában részt vegyenek. 2015 végén a program keretein belül kiírt tanulmányi ösztöndíj pályázatra több, mint harminc középiskolás jelentkezett és a program a nagy érdeklődés okán ismételten kiírásra került. Kecskemét Megyei Jogú Város „Kecskeméti Esték” programjában történő aktív részvétel lehetőséget biztosít az Alapítvány számára, hogy nemzetközileg elismert, oktatók, kutatók, szakemberek érkezzenek Kecskemétre, erősítendő a város és a térség nemzetközi beágyazottságát és elismertségét.

Az Alapítvány finanszírozásában és bonyolításában, elkészült a felépülő Kecskeméti Egyetemi Campusz terület előkészítése, a régi épületek bontásával, valamint elkészült az új Campusz építési engedélyezési terve, és megkaptuk az építési engedélyt.

Az alapítvány 2015. évre vonatkozó egyszerűsített beszámolója, közhasznúsági melléklete és könyvvizsgálói jelentése itt olvasható.

2015-ös könyvizsgálói jelentés
2015-ös beszámoló kiegészítő melléklete
2015-ös beszámoló és közhasznúsági melléklet