2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

2.1. Az alapítvány feladatára, hatáskörére és alaptevékenységére vonatkozó szabályok

2.1.1. Alapvető jogszabályok:

  1. 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
  2. az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény
  3. a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény

2.1.2. Alapító okirat

2.1.3. Szervezeti és Működési Szabályzat

2.1.4. Adatkezelési szabályzat

2.1.5. Befektetési szabályzat

2.2. Ingyenes kiadványok

Az alapítvány nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke: Feltöltés alatt!

2.3. Az alapítvány Kuratóriuma által történő döntéshozatal

2.3.1. Döntéshozatal rendje:

  1. Szervezeti és Működési Szabályzat
  2. az Alapítvány Kuratóriumának és a Felügyelő Bizottságának ügyrendje
  3. Kuratórumi és Felügyelő Bizottsági jegyzőkönyvek

2.4. Hírek, közlemények

Az alapítvány által közzétett hirdetmények, közlemények: http://www.padmakecskemet.hu/padma/?page_id=679

2.5. Az alapítvány által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei

2.5.1. Az Alapítvány által kiírt pályázatok részletes leírása: http://www.padmakecskemet.hu/padma/?page_id=595

2.5.2. Támogatási szerződések összefoglaló táblázata (2017. szeptember 30-ig)

2.6. Működéssel összefüggő adatok 

2.6.1. Ötmillió forint összeget meghaladó szerződések listája (2017. május 31.)

2.6.2. Befektetési döntések listája (2016. június 30-ig)