6. Az alapítvány többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezetek

6.1.1. Kecskeméti Duális Oktatás Zártkörűen Működő Részvénytársaság

  1. Székhelye, tevékenységi köre, képviselője, elérhetőségek
  2. Az alapítvány részesedésének mértéke: 16.6% (1 darab kettőmilliárd forint névértékű törzsrészvény)

6.1.2 Optima Befektetési, Ingatlanhasznosító és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

  1. Székhelye, tevékenységi köre, képviselője, elérhetőségek
  2. Az alapítvány részesedésének mértéke: 16.6% (1 darab kettőszázmillió forint névértékű törzsrészvény)